Chuyên mục

Tự học wordpress

Các chuyên mục khác

Máy tính Tự sửa máy tính laptop

P7: Dùng FTP up web lên hosting • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 7: Hướng dẫn cài phần mềm FTP, cách tải web lên internet, đưa website wordpress lên mạng, up file lên host, up web lên hosting. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học…
Đọc thêm...