Chuyên mục

Tự học wordpress

Các chuyên mục khác

Máy tính Tự sửa máy tính laptop

P16: Cách quản lý Media • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 16: Quản lý Media trong wordpress, cách quản lý file trong wordpress, chèn hình ảnh, chèn video, chèn file trong wordpress. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học…
Đọc thêm...