Chuyên mục

Tự học wordpress

Các chuyên mục khác

Máy tính Tự sửa máy tính laptop

P25: Mục Settings của WP • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 25: Tìm hiểu chức năng Settings trên wordpress, Settings của wordpress dùng làm gì, Menu Settings trong dashboard wordpress. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học…
Đọc thêm...