Chuyên mục

Quick tips

Tạo một shortcut gửi mail đến địa chỉ mail ưa thích của bạn

Cách tạo shortcut gửi mail, chỉ cần bấm vào shortcut vừa tạo, trình gửi nhận email (Outlook, Thunderbird...) sẽ hiện lên cửa sổ gửi mail với người nhận là địa chỉ mail bạn đã cấu hình trên shortcut. Nếu thường xuyên phải gửi email đến 1 địa chỉ mail nào đó, việc lục tìm trong danh bạ có thể sẽ mất thời gian. Hãy tiết kiệm thời gian bằng cách…
Đọc thêm...

Xem thêm tùy chọn khi sử dụng menu Send to

Mặc định khi chọn Send to bằng cách click chuột phải lên thư mục hoặc file, bạn chỉ có thể nhìn thấy một vài địa chỉ mà file hoặc thư mục đó sẽ được send đến. Tuy nhiên bằng thao tác giữ phím Shift sau đó mới bấm chuột phải, menu Send to sẽ…