Chuyên mục

Thủ thuật máy tính

Thủ thuật máy tính. Chuyên mục chia sẻ các thu thuat may tinh, mẹo vặt máy tính, thủ thuật tin học hay từ cơ bản đến nâng cao….BIOS, phần cứng, Windows, phần mềm, Mac OS…

Điểm khác nhau giữa hệ điều hành windows 32-bit và 64-bit

Hệ điều hành Windows 32-bit và windows 64-bit có những điểm khác nhau cơ bản nào? Bài viết này Kho thủ thuật sẽ thống kê giúp bạn một số điểm khác biệt của 2 nền tảng này. Cách xem máy tính của bạn đang cài windows 32-bit hay 64-bit, và lời khuyên dành cho bạn trước khi chọn một nền tảng phù hợp. 1. Khác biệt cơ bản giữa windows 32-bit và…
Đọc thêm...