Tag bài viết

Xóa dữ liệu an toàn

Nhãn bài viết (Tag): Xóa dữ liệu an toàn - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Xóa dữ liệu an toàn. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách thêm thùng rác Recycle Bin vào USB của bạn

Bài viết này kho thủ thuật sẽ hướng dẫn cách tạo thùng rác (hay còn gọi là Recycle Bin) cho thiết bị USB. Nhằm hạn chế việc xóa nhầm dữ liệu quan trọng, mất dữ liệu do vô ý bấm delete. Sử dụng công cụ miễn phí iBin Utility. Mời các bạn theo dõi. Mặc định khi dùng thao tác Delete, các dữ liệu bị xóa sẽ lưu vào Recycle Bin (Thùng rác) và tồn tại ở…
Đọc thêm...