Tag bài viết

Xem lại tab vừa đóng

Nhãn bài viết (Tag): Xem lại tab vừa đóng - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Xem lại tab vừa đóng. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Mở lại tab vừa đóng trên trình duyệt web Firefox Chrome

Hướng dẫn cách mở lại tab vừa đóng (có thể do vô ý, lỡ tay đóng...) trên trình duyệt Firefox, trình duyệt Google Chrome và hầu hết các trình duyệt khác. Trong quá trình làm việc với trình duyệt web, nhiều khi bạn lỡ tay đóng tab đang xem, mà lại không nhớ địa chỉ trang web vừa đóng, hoặc vị trí của tài liệu, v.v... Bài viết này kho thủ thuật…
Đọc thêm...