Tag bài viết

Ưu điểm IPv6

Nhãn bài viết (Tag): Ưu điểm IPv6 - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Ưu điểm IPv6. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cùng tìm hiểu IPv6 là gì – Những ưu điểm của IPv6

Vừa qua, ngày 06/06/2012. Thế giới đã chính thức đưa IPv6 vào sử dụng. Đối với những người dùng phổ thông thì sự thay đổi này ít ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên với những người dùng am hiểu hơn về kỹ thuật mạng, thì IPv6 được coi như 1 bước đi lớn của nhân loại, nó giúp giải phóng địa chỉ số lượng IP hiện tại là khoảng 4.3 tỷ địa chỉ lên con khổng lồ…
Đọc thêm...