Tag bài viết

Ưu điểm của web động

Nhãn bài viết (Tag): Ưu điểm của web động - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Ưu điểm của web động. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Web động là gì? Web tĩnh là gì? Cách phân biệt web động / tĩnh

Bài viết này sẽ giúp bạn phân biệt thế nào là website động, thế nào là website tĩnh. Đặc tính, ưu nhược điểm, và phạm vi ứng dụng của hai nền tảng nói trên. Mời các bạn cùng theo dõi! 1. (Static Web) Website tĩnh là gì ?: Các bạn đừng nên để cảm giác về sự chuyển động làm cho nhầm lẫn, một website tĩnh không có nghĩa là nội dung trên đó hoàn…
Đọc thêm...