Tag bài viết

Tìm kiếm đoạn văn bản

Nhãn bài viết (Tag): Tìm kiếm đoạn văn bản - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Tìm kiếm đoạn văn bản. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

FileSeek phần mềm miễn phí tìm kiếm nội dung trong tập tin

Với FileSeek, việc tìm kiếm một đoạn văn bản trong nội dung của một tập tin nào đó, chưa bao giờ dễ dàng đến thế, bạn chỉ cần cài đặt tiện ích miễn phí này, sau đó khởi động nó lên, nhập vào nội dung cần tìm kiếm, chọn thư mục cần tìm. Bấm search, tất cả các file có chứa nội dung phù hợp sẽ hiện ra. Ở bài viết này, Kho thu thuat sẽ hướng dẫn các…
Đọc thêm...