Tag bài viết

Thủ thuật thiết kế web

Nhãn bài viết (Tag): Thủ thuật thiết kế web - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Thủ thuật thiết kế web. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Thế nào là một website đẹp và chuẩn

Website thế nào là đẹp? Website thế nào là chuẩn? Đây là câu hỏi khó trả lời đối với cả các đơn vị thiết kế web lẫn chủ sở hữu website đó. Cũng giống như cái đẹp rất khó định nghĩa, Người thì cho thế này là đẹp, người khác thì lại cho rằng ngược lại, Tuy nhiên đã gọi là đẹp thì vẫn phải có một tiêu chuẩn chung nào đó, vì vậy một website đẹp và…
Đọc thêm...