Tag bài viết

Thay đổi giao diện wordpress

Nhãn bài viết (Tag): Thay đổi giao diện wordpress - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Thay đổi giao diện wordpress. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

P18: Chức năng Customize WP • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 18: Hướng dẫn sử dụng tính năng wordpress customize, tùy chỉnh theme wordpress, thay đổi một số thông tin giao diện. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học wordpress,…
Đọc thêm...