Tag bài viết

Tên miền thương hiệu

Nhãn bài viết (Tag): Tên miền thương hiệu - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Tên miền thương hiệu. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Quy định và cách lựa chọn tên miền cho website

Chia sẻ các quy định khi quyết định đặt mua tên miền và 6 nguyên tắc vàng để có một tên miền đẹp - dễ nhớ - dễ kinh doanh cũng như kiếm tiền online 1. Quy định khi đặt tên miền: Tên miền (Domain name) không được vượt quá 63 ký tự, bao gồm cả phần .com, .net, .org Tên miền chỉ bao gồm các ký tự trong bảng chữ cái (a-z), các số (0-9) và…
Đọc thêm...