Tag bài viết

Tắt share trong mạng

Nhãn bài viết (Tag): Tắt share trong mạng - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Tắt share trong mạng. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách kiểm tra máy tính của mình đang share dữ liệu gì

Hướng dẫn cách kiểm tra xem máy tính của mình đang chia sẻ (share) dữ liệu gì, với các máy tính khác trong mạng nội bộ (mạng LAN). Cách tắt share dữ liệu đó. Đôi khi có một vài thư mục được chia sẻ trong mạng LAN từ máy tính của bạn, mà bạn không hề biết, để hạn chế rò rỉ những thông tin quan trọng. Bạn nên kiểm tra thường xuyên xem máy tính…
Đọc thêm...