Tag bài viết

Tắt nhanh màn hình máy tính

Tắt màn hình bằng cách sử dụng bàn phím

Hướng dẫn cách tắt nhanh màn hình bằng phím nóng, hoặc kích hoạt màn hình chờ (screen saver) bằng phần mềm Monitor Off Utility. Một tiện ích nhỏ gọn và miễn phí. Đối với máy laptop, thông thường bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Fn + F6…