Tag bài viết

Tắt card màn hình

Nhãn bài viết (Tag): Tắt card màn hình - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Tắt card màn hình. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn disable card VGA onboard trên main Gigabyte

Bài viết này web thủ thuật máy tính - khothuthuat.com sẽ hướng dẫn bạn cách tắt (disable) card màn hình onboard trên main Gigabyte. Hay nói cách khác bạn sẽ mặc định cho máy tính chỉ chạy card màn hình rời, bỏ qua card VGA intel được tích hợp. Cách này làm trực tiếp trên BIOS. Không cần phải load vào hệ điều hành. * Bài viết sử dụng hình ảnh…
Đọc thêm...