Tag bài viết

RMVB Player

Nhãn bài viết (Tag): RMVB Player - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn RMVB Player. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Sửa lỗi không có tiếng khi chạy file RMVB bằng K-lite Codec

Hướng dẫn cách sửa lỗi không nghe được tiếng khi chạy file RMVB bằng K-lite Codec. Lỗi mất tiếng không nghe được âm thanh khi xem file video có định dạng RMVB bằng phần mềm Klite. Thời gian gần đây  Kho thủ thuật nhận được một số câu hỏi của bạn đọc hỏi về cách khắc phục tình trạng mở file video có đuôi RMVB thì chỉ xem được hình không nghe…
Đọc thêm...