Tag bài viết

Pin thư mục

Nhãn bài viết (Tag): Pin thư mục - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Pin thư mục. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

TaskbarPinner: Pin thư mục và mọi thứ vào thanh taskbar

Pin to taskbar là một chức năng rất hữu ích cho người dùng windows 7/8. Tuy nhiên chức năng này chỉ hỗ trợ pin (ghim) một ứng dụng xuống taskbar. Đối với thư mục bạn phải làm theo cách thủ công. Có thể tham khảo tại bài viết này: Cách pin một thư mục xuống taskbar (Pin folder to taskbar).  Hơi rắc rối phải không nào? TaskbarPinner của…
Đọc thêm...