Tag bài viết

Phím nóng cho ứng dụng

Nhãn bài viết (Tag): Phím nóng cho ứng dụng - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Phím nóng cho ứng dụng. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Hướng dẫn mở nhanh ứng dụng bằng cách tạo phím tắt

Mở nhanh ứng dụng trên màn hình Desktop hay bất cứ shortcut phần mềm nào trên Windows bằng cách tạo phím tắt (còn gọi là hotkey hoặc phím nóng), đơn giản dễ làm có hình ảnh minh họa, chỉ cần xem kỹ, làm chính xác, bảo đảm thành công 100%. Bài viết được chia sẻ bởi Web Thu Thuat May Tinh - KhoThuThuat.Com Đối với những người làm việc nhiều trên…
Đọc thêm...