Tag bài viết

Mất ô desktop trên win 8

Nhãn bài viết (Tag): Mất ô desktop trên win 8 - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Mất ô desktop trên win 8. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Khôi phục biểu tượng Desktop trên Start Menu của Win 8

Bài hướng dẫn cách sửa lỗi mất ô Show Desktop trên giao diện Start Menu của windows 8. Cách khôi phục nút Desktop trên giao diện metro win 8, biểu tượng desktop trên màn hình Start win 8 (có thể làm tương tự với các máy tính cài windows 8.1). Hãy làm theo các bước sau do kho thủ thuật đã thực hiện và thành công! Các bước làm rất đơn giản, chỉ cần…
Đọc thêm...