Tag bài viết

Lưu tab đã đóng trên Firefox

Nhãn bài viết (Tag): Lưu tab đã đóng trên Firefox - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Lưu tab đã đóng trên Firefox. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Mở lại chức năng Save and Quit trên Firefox phiên bản mới

Cách kích hoạt Save and Quit Firefox, mở lại tính năng Save and Quit trên trình duyệt Firefox, phiên bản mới (Từ 4.0 trở lên). Giúp bạn dễ dàng lưu lại địa chỉ web đang xem, trong trường hợp phải tắt trình duyệt để làm việc khác. Chức năng hiện lên cảnh báo Save and Quit (Lưu các trang đang mở và thoát) đã không còn với các phiên bản Firefox…
Đọc thêm...