Tag bài viết

Lỗi khi đăng ký VPS Amazon

Nhãn bài viết (Tag): Lỗi khi đăng ký VPS Amazon - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Lỗi khi đăng ký VPS Amazon. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Free VPS Amazon (P2) – Hướng dẫn tạo VPS miễn phí 1 năm

Ở phần 1, mình đã hướng dẫn các bạn cách đăng ký tài khoản Amazon để dùng VPS miễn phí, phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn từng bước tạo VPS trên giao diện AWS (Amazon Web Service). Các bạn có thể chọn Windows hoặc Linux tùy theo nhu cầu. Trong bài viết này mình chọn Windows Server 2012 nhé. Xem lại phần 1 tại đây Hướng dẫn tạo VPS trên giao…
Đọc thêm...