Tag bài viết

Lỗi khi đăng ký Gmail

Nhãn bài viết (Tag): Lỗi khi đăng ký Gmail - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Lỗi khi đăng ký Gmail. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Sửa lỗi nhận verify code qua SMS khi đăng ký Gmail

Bài viết này mình sẽ chia sẻ cách sửa lỗi không nhận được mã xác minh qua SMS khi đăng ký Gmail, (Còn gọi là verification code). Mặc dù đã khai báo chính xác số điện thoại, nhưng chỉ nhận được tin nhắn có nội dung "Your Google verification code is Google", không bao gồm dãy số như khi đăng ký bình thường. 1. Mô tả lỗi: Khi đăng ký Gmail,…
Đọc thêm...