Tag bài viết

Lock the taskbar

Nhãn bài viết (Tag): Lock the taskbar - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Lock the taskbar. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Di chuyển thanh taskbar đến các vị trí khác nhau trên Desktop

Hướng dẫn cách di chuyển thanh taskbar đến các vị trí khác nhau trên màn hình desktop. Giúp cho các bạn thích thay đổi giao diện windows hoặc tạo không gian làm việc lý tưởng hơn. Mặc định thanh taskbar của windows sẽ nằm ở dưới cùng của màn hình Desktop, nó khá quen thuộc đối với đa số người dùng, tuy nhiên do đặc thù công việc một số người…
Đọc thêm...