Kho thủ thuật - Mẹo vặt - Kiến thức bổ ích
Tag bài viết

Lỡ tay đóng tab phải làm sao

Mở lại tab vừa đóng trên trình duyệt web Firefox Chrome

Hướng dẫn cách mở lại tab vừa đóng (có thể do vô ý, lỡ tay đóng...) trên trình duyệt Firefox, trình duyệt Google Chrome và hầu hết các trình duyệt khác. Trong quá trình làm việc với trình duyệt web, nhiều khi bạn lỡ tay đóng tab đang xem, mà lại không nhớ địa chỉ trang web vừa đóng, hoặc vị trí của tài liệu, v.v... Bài viết này kho thủ thuật sẽ…
Đọc thêm...