Tag bài viết

Lỗ hổng bảo mật

Nhãn bài viết (Tag): Lỗ hổng bảo mật - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Lỗ hổng bảo mật. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Phát hiện lỗ hổng bảo mật Zero Day trên trình duyệt IE

Phát hiện lỗ hổng bảo mật Zero Day chưa được biết đến từ trước đến giờ, đánh vào người dùng sử dụng trình duyệt Internet Explorer. Mới đây, nhà nghiên cứu bảo mật Eric Romang, đã tiến hành nghiên cứu một số trang web của Trung Quốc và phát hiện ra họ đang khai thác một lỗi bảo mật Zero Day, đối với những người sử dụng trình duyệt Internet…
Đọc thêm...