Tag bài viết

Host facebook cho máy mac

Nhãn bài viết (Tag): Host facebook cho máy mac - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Host facebook cho máy mac. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách chỉnh sửa file host vào Facebook trên Mac OS (Cách 2)

Hướng dẫn cách sửa file host trên Mac OS, sửa host Macbook để vào Facebook. Cách này khá đơn giản, giao diện trực quan, không cần dùng đến dòng lệnh Terminal. Chỉ dùng chuột và bàn phím. Chúc bạn thành công! Trong bài viết trước. Kho thủ thuật máy tính đã hướng dẫn các bạn cách chỉnh sửa file host bằng giao diện Terminal (Giao diện dòng…
Đọc thêm...