Tag bài viết

Dữ liệu desktop nằm ở đâu

Nhãn bài viết (Tag): Dữ liệu desktop nằm ở đâu - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Dữ liệu desktop nằm ở đâu. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách di chuyển những folder quan trọng từ ổ C qua ổ D E

Hướng dẫn cách chuyển thư mục My Documents, My Pictures, Desktop.. và một số folder quan trọng khác từ ổ C sang ổ D, ổ E. Giúp giảm nguy cơ mất dữ liệu khi cài lại windows cho máy tính. Mặc định thư mục My Documents của bạn sau khi cài win, sẽ được lưu ở ổ đía C với vị trí tương ứng như sau. Windows XP: C:\Documents And…
Đọc thêm...