Tag bài viết

Dotnet framework 4.0 offline installer

Nhãn bài viết (Tag): Dotnet framework 4.0 offline installer - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Dotnet framework 4.0 offline installer. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Link tải Microsoft .NET Framework cài offline tất cả version

Link tải Microsoft .NET Framework full, Sau khi download tiến hành cài đặt offline không cần mạng. Mọi phiên bản Dotnet từ 1.1, 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5. Dành cho windows 32-bit và windows 64-bit. Tổng hợp bởi KhoThủThuật.Com .NET Framework là gì? Đây là một nền tảng lập trình tập hợp các thư viện lập trình có thể được cài thêm hoặc đã có sẵn…
Đọc thêm...