Tag bài viết

Công nghệ ảo hóa Intel

Nhãn bài viết (Tag): Công nghệ ảo hóa Intel - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Công nghệ ảo hóa Intel. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách bật ảo hóa CPU trong BIOS (Enable Virtualization Tech)

Để cài đặt một số phần mềm giả lập hoặc ảo hóa, yêu cầu chip CPU trên máy tính của bạn phải hỗ trợ công nghệ ảo hóa, đối với CPU Intel công nghệ này có tên là Intel® Virtualization Technology (viết tắt Intel® VT hoặc VT-x) , còn đối với CPU AMD là AMD Virtualization (viết tắt là AMD-V). Thông thường tùy chọn này được bật sẵn (Enable) trong…
Đọc thêm...