Tag bài viết

Chức năng sticky post wordpress

Nhãn bài viết (Tag): Chức năng sticky post wordpress - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Chức năng sticky post wordpress. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

P12: Sử dụng Sticky Post • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 12: Cách Sticky Post, gán một bài viết nổi bật dạng Sticky trên trang web Wordpress, Hướng dẫn chức năng Sticky Post. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học wordpress,…
Đọc thêm...