Tag bài viết

Chuẩn wifi 802.11AC

Nhãn bài viết (Tag): Chuẩn wifi 802.11AC - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Chuẩn wifi 802.11AC. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Thiết bị mạng Cisco hỗ trợ WiFi chuẩn 802.11AC sẽ sớm ra mắt

WiFi chuẩn AC (802.11AC) đạt tốc độ 1 Gigabit, đang là tâm điểm chú ý của người dùng trong năm 2012 này. Mới đây hãng Cisco chyên về thiết bị mạng, vừa giới thiệu một số thiết bị đinh tuyến (Router) không dây trang bị công nghệ WiFi AC và dịch vụ đám mây. Theo thông tin từ Cisco, các bộ định tuyến này ngoài việc được trang bị công nghệ mạng không…
Đọc thêm...