Tag bài viết

Chống spam rac

Nhãn bài viết (Tag): Chống spam rac - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Chống spam rac. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

P34: Chống spam bằng Akismet • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 34: Phòng chống spam wordpress, ngăn chặn comment spam với plugin Akismet. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học wordpress, Video hướng dẫn wordpress, Tài liệu học…
Đọc thêm...