Tag bài viết

Chiến tranh mạng

Nhãn bài viết (Tag): Chiến tranh mạng - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Chiến tranh mạng. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Nhiều website Việt Nam bị hacker TQ tấn công và kiểm soát

2 ngày vừa qua (10 - 11/5/2014) hơn 200 website của Việt Nam đã bị hacker Trung Quốc (TQ) tấn công và kiểm soát, con số này không ngừng tăng lên. Các website bị tấn công chủ yếu là của một số doanh nghiệp nhỏ hoặc cá nhân, tuy nhiên cũng có cả một số website thuộc chính phủ (tên miền gov.vn). Dưới đây là một số thông tin mà KhoThuThuat.Com tổng hợp…
Đọc thêm...