Tag bài viết

Category trong wordpress

Nhãn bài viết (Tag): Category trong wordpress - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Category trong wordpress. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

P14: Sử dụng Tag và Category • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 14: Cách sử dụng Tag và Category trong Wordpress, hướng dẫn gắn Category cho bài viết, Hướng dẫn gắn Tag cho bài viết. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học wordpress,…
Đọc thêm...