Tag bài viết

Cáp SATA dùng làm gì

Nhãn bài viết (Tag): Cáp SATA dùng làm gì - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Cáp SATA dùng làm gì. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Tìm hiểu và phân biệt các loại dây cáp máy tính

Hôm nay kho thủ thuật máy tính sẽ cùng bạn tìm hiểu về các loại dây cáp sử dụng trong máy tính, từ đó giúp bạn cách phân biệt 10 loại cáp phổ biến, thường được sử dụng (Cáp VGA, Cáp DVI, Cáp HDMI, Cáp USB, Cáp IDE, Cáp SATA, Cáp eSata, Cáp Firewire, Cáp Ethernet/LAN, Cáp nguồn)  Có nhiều chuẩn cũng như nhiều loại dây cáp kết nối khác nhau được…
Đọc thêm...