Tag bài viết

Cách tinh chỉnh windows

Nhãn bài viết (Tag): Cách tinh chỉnh windows - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Cách tinh chỉnh windows. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Cách tắt cửa sổ cảnh báo User Account Control UAC

Hướng dẫn disable UAC, tắt chức năng cảnh báo User Account Control trên windows 7, windows 8. Tắt cửa sổ cảnh báo UAC mỗi khi chạy ứng dụng hay tùy chỉnh hệ điều hành. Chúc các bạn thành công! Từ Windows Vista trở đi, Microsoft đã trang bị cho Windows tính năng User Account Control (Còn được viết tắt là UAC). Chức năng này có nhiệm vụ cảnh báo đến…
Đọc thêm...