Tag bài viết

Cách tắt màn hình máy tính nhanh

Nhãn bài viết (Tag): Cách tắt màn hình máy tính nhanh - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Cách tắt màn hình máy tính nhanh. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

Tắt màn hình bằng cách sử dụng bàn phím

Hướng dẫn cách tắt nhanh màn hình bằng phím nóng, hoặc kích hoạt màn hình chờ (screen saver) bằng phần mềm Monitor Off Utility. Một tiện ích nhỏ gọn và miễn phí. Đối với máy laptop, thông thường bạn có thể sử dụng tổ hợp phím Fn + F6 để tắt màn hình, tuy nhiên trên máy tính bàn lại không có nút FN do đó để tạo phím nóng tắt màn hình, bạn cần…
Đọc thêm...