Tag bài viết

Cách tải web lên host

Nhãn bài viết (Tag): Cách tải web lên host - Đây là danh sách các nội dung, bài viết, video... được gắn nhãn Cách tải web lên host. Giúp bạn có thể tìm thấy nội dung mình cần một cách nhanh chóng.

P7: Dùng FTP up web lên hosting • Video wordpress 2014

Tự học wordpress qua video. Giáo trình wordpress online. Bài 7: Hướng dẫn cài phần mềm FTP, cách tải web lên internet, đưa website wordpress lên mạng, up file lên host, up web lên hosting. Video được tạo và chia sẻ bởi tác giả Thạch Phạm tại website http://thachpham.com/ và http://vnwebmaster.com/ Từ khóa bài viết: Wordpress là gì, Tự học…
Đọc thêm...