kết quả tìm kiếm

intel virtualization technology la gi (1 kết quả)

Bạn đang tìm kiếm từ khóa "intel virtualization technology la gi" có tổng cộng 1 kết quả phù hợp với truy vấn này. Danh sách các kết quả được hiển thị ngay bên dưới. Chúc bạn tìm được nội dung yêu thích của mình.

Cách bật ảo hóa CPU trong BIOS (Enable Virtualization Tech)

Để cài đặt một số phần mềm giả lập hoặc ảo hóa, yêu cầu chip CPU trên máy tính của bạn phải hỗ trợ công nghệ ảo hóa, đối với CPU Intel công nghệ này có tên là Intel® Virtualization Technology (viết tắt Intel® VT hoặc VT-x) , còn đối với CPU AMD là AMD Virtualization (viết tắt là AMD-V). Thông thường tùy chọn này được bật sẵn (Enable) trong…
Đọc thêm...