Tag bài viết

HDD là gì

Phần 2 của loạt bài giới thiệu về các linh kiện máy tính bên trong một bộ máy tính để bàn thông thường. Ở bài viết trước Kho thu thuat may tinh đã giới thiệu về CPU, Fan CPU, Main, RAM, Card màn hình. Lần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về các linh kiện còn lại như Ổ […]

Đọc thêm...