Các bài viết liên quan đến

Cách tắt máy trong win 8

tao_nut_shutdown_shortcut_tat_may_win_8

Cách tạo nút tắt máy shortcut shutdown cho windows 8

Bài viết hướng dẫn cách tạo nút tắt máy win 8, tạo shortcut shutdown windows 8 (Có thể áp dụng cho cả Windows 7, Windows 8.1...). Sau khi làm xong muốn tắt máy nhanh chỉ...